ศัพท์เกี่ยวกับ Affiliate Marketing ที่ควรรู้


คำศัพท์เกี่ยวกับ Affiliate Marketing

Ads คือ การโฆษณา

Adcenter คือ ระบบการโฆษณาของ Microsoft

Adword คือ ระบบการโฆษณาของ Google

Affiliate คือ การเป็นตัวแทนทำโฆษณาหรือขายสินค้าให้บริษัทหรือร้านค้าโดยเราจะได้ค่าตอบแทนคือ ค่าคอมมิสชั่น

Affiliate Marketing คือ การทำการตลาดโดยผ่านตัวแทนโฆษณา

Banner คือ ป้ายโฆษณาสินค้าหรือบริการสำหรับติดในหน้าเว็บไซต์

Bid คือการประมูลคีย์เวิร์ดต่างๆ ในการทำ Pay Per Click

Conversion Rate คือ การเทียบอัตราของการซื้อสินค้าต่อการคลิก

Cookies คือการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ มีประโยชน์ในกรณีที่มีคนคลิกผ่านโฆษณาในเว็บของเราแล้วกลับมาซื้อสินค้านั้นภายหลัง Cookies จะทำการเก็บข้อมูล Link ID เอาไว้ เพื่อเราจะได้ค่าคอมมิสชั่น

Cost Per Click คือ ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียให้ตัวแทนโฆษณาต่อการคลิก  1 ครั้ง

Click Through Rate คือ อัตราส่วนในการคลิกโฆษณาต่อการแสดงของโฆษณาบนหน้าเว็บ

Destination URL คือ URL เป้าหมายที่เกิดขึ้นเมื่อมีคนคลิกผ่านโฆษณาของเรา ซึ่งในนั้นจะมี Link ID ของเราอยู่ด้วย

Earn Per 100 Clicks คือ โฆษณาแบบที่เมื่อมีคนคลิกครบ 100 ครั้ง เราก็จะได้รับค่าคอมมิสชั่น

Impression คือ จำนวนครั้งที่โฆษณาถูกแสดง

Keyword คือ คำที่ใช้ในการค้นหาสิ่งที่ต้องการ หรืออาจจะหมายถึงคำที่เราใช้ประมูลในโฆษณาแบบ Pay Per Click

Landing Page คือ หน้าเว็บแรกที่ปรากฏหลังจากเราคลิกผ่านโฆษณา

Link ID คือ Link ที่เอาไว้ใช้ทำ Affiliate โดยใน Link ID จะมีรหัสหรือคีย์ที่บอกตัวตนของเราอยู่

Paypal คือ เว็บไซต์ที่ให้บริการเกี่ยวกับการเงิน Online

Ranking คือ คะแนนในการจัดอันดับของโฆษณาแบบ Pay Per Click

YiSM คือ ระบบ Pay Per Click ของเว็บ Yahoo.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  • Tags