สุดยอด Keyword ราคาสูงในการทำ Adsense

Keyword phrase                                                                        $ Per Keyword

conference calling                                                                          36.26
cheap auto insurance                                                                    33.55
consolidate student loan                                                             32.72
life insurance quote                                                                       32.38
cheap car insurance                                                                      32.01
refinance home                                                                               31.48
car insurance quote                                                                      29.43
refinancing                                                                                        29.28
online car insurance                                                                     27.27
online insurance quotes                                                              27.2
criminal defense lawyer                                                              27.12
debt consolidation                                                                        26.32
refinance home mortgage                                                          26.19
medical malpractice lawyer Michigan                                      26.02
bad credit home loan                                                                  25.86
loan refinance                                                                                25.82
tax attorney                                                                                    25.75
online insurance quote                                                              25.58
laptop data recovery                                                                  25.48
medical malpractice michigan                                                  25.38
car insurance rates                                                                      25.37
equity home loan                                                                         24.82
register domain name                                                                24.53
data recovery service                                                                24.26
life insurance rates                                                                      23.93
auto insurance rates                                                                   23.87
cheapest car insurance                                                              23.5
domain register                                                                            23.24
dui attorney                                                                                   22.92
lawyer medical malpractice                                                       22.75
home loan                                                                                       22.58
credit card consolidation                                                        22.58
car accident lawyer                                                                    22.3
free debt consolidation                                                             22.18
car insurance                                                                                 22
term life insurance                                                                      21.76
second mortgage                                                                         21.74
hard drive data recovery                                                         21.54
dui lawyer                                                                                       21.47
refinance leads                                                                              21.43
raid data recovery                                                                      21.22
home loans                                                                                     21.05
mortgage loan leads                                                                   20.95
refinance                                                                                         20.93
mortgage internet leads                                                           20.86
domain registration                                                                   20.64
credit card debt consolidation                                              20.48
low rate mortgage                                                                       20.43
mortgages                                                                                       20.34
fitness franchise                                                                           20.08
debt consolidator                                                                        19.93
california home loan                                                                  19.92
medical malpractice new york                                              19.86
credit card machines                                                                 19.71
digital asset management                                                        19.67
malpractice attorney                                                                19.25
help desk software                                                                      19.24
criminal defense attorney                                                       19.12
domain names                                                                              19.03
mortgage loan                                                                              19.01
accept credit cards                                                                     18.99
mortgage broker leads                                                              18.92
best mortgage rate                                                                      18.84
online credit card processing                                                 18.7
personal injury lawyer                                                               18.46
mesothelioma attorney                                                             18.28
fixed rate mortgage                                                                     18.19
accident attorney                                                                         18.19
mesothelioma                                                                                17.83
sub prime mortgage leads                                                        17.81
home improvement loans                                                        17.73
domain hosting                                                                             17.52
defense attorney                                                                          17.49
credit card 0 apr                                                                          17.39
data recovery                                                                                17.26
credit card merchant account                                                17.16
credit card acceptance                                                              17.12
injury lawyer                                                                                 17.08
currency trading                                                                          17.05
mortgage leads                                                                              16.99
merchant credit card                                                                 16.96
business intelligence                                                                  16.71
injury attorney                                                                             16.67
network marketing software                                                   16.5
sales leads                                                                                       16.47
online college degree                                                                 16.45
leads lists                                                                                         16.41
mba online degree                                                                       16.37
debt counseling                                                                            16.32
malpractice attorneys                                                                16.27
debt management                                                                         16.21
domain web hosting                                                                    16.1
crm software                                                                                   16.09
edi software                                                                                     16.08
credit card service                                                                       16.06
lawyers malpractice                                                                    16.06
cheap web hosting                                                                       16.02
web content management tool                                               16.01
chicago medical malpractice                                                  15.74
ecommerce web hosting                                                           15.74
mortgage rate                                                                                15.68

One comment

 • April 26, 2010 - 6:54 pm | Permalink

  ขอบคุณคับ

 • Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  *

  You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 • Tags