หลักการสร้าง Landing Page

Landing Page เป็นหน้าเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นเพื่อทำการตลาดกับกลุ่มเป้าหมาย โดยในหน้า Landing Page นี้จะต้องมีเนื้อหาครบถ้วนและมีการจูงใจให้เกิดการซื้อหรือใช้บริการสินค้าของเรา

ข้อดีของ Landing Page
1. สามารถปิดการขายได้ภายในหน้าเดียว
2. ทำให้เกิดแรงจูงใจที่จะซื้อหรือใช้บริการ
3. ต้องมีข้อมูลเนื้อหาที่ครบถ้วน

หลักการสร้าง Landing Page
1. ไม่ควรให้หน้า Landing Page มีเนื้อหาที่กว้างมาจนเกินไป แต่ควรจะมีเนื้อหาของสินค้าหรือบริการที่เราต้องการจะจูงใจให้คนซื้อหรือใช้บริิการ
2. ควรมีข้อมูลเนื้อหาที่เพียงพอต่อการจะให้ความเข้าใจและจูงใจให้คนอยากซื้อหรือใช้บริการ อย่าใส่ข้อมูลที่ไม่จำเป็นลงไปโดยเด็ดขาด
3. เนื่องจากผู้ที่เข้ามาชมหน้า Landing Page ไม่สามารถที่จะจับต้องสินค้าหรือบริการได้โดยตรง ดังนั้นข้อมูล รูปภาพ ภายในหน้า Landing Page จึงต้องใส่ใจในรายละเอียด โดยต้องทำให้ผู้ที่เข้ามาชมสามารถเข้าใจและตัดสินใจซื้อให้มากที่สุด
4. ต้องทำ Link ต่างๆให้มีความน่าสนใจ และโดดเด่นเพื่อให้ผู้ที่เข้ามาสะดุดตา
5.  ความน่าเชื่อถือของหน้า Landing Page รวมไปจนถึงเนื้อหาต่างๆ ต้องใส่ใจให้มากครับ เพราะถึงจะทำให้สวยสักเพียงใด แต่หากผู้ที่เข้ามาดูแล้วคิดว่าไม่น่าเชื่อถือทุกอย่างก็จบครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  • Tags