Category Archives: Knowledge

Knowledge

น้ำกลั่นสามารถดื่มได้หรือไม่

    

     น้ำกลั่น คือ น้ำที่ผ่านขั้นตอนการทำให้เป็นไอและทำการควบแน่นเพื่อกลับไปเป็นน้ำอีกครั้ง จึงทำให้น้ำที่ได้ออกมามีความบริสุทธิ์ น้ำกลั่นสามารถดื่มได้หรือเปล่า ทำไมไม่นิยมดื่มน้ำกลั่นกัน คำตอบคือ ดื่มได้ครับ แต่ไม่ควรดื่มเพราะมันไม่มีแร่ธาตุใดๆ ที่เป็นประโยชน์กับร่างกายเลย แถมยังมีต้นทุนในการทำที่สูงอีกด้วย ในอีกแง่หนึ่งที่อาจจะเป็นผลเสียกับร่างกายก็คือ น้ำกลั่นจะมีค่า ph ที่ต่ำมาก มีความเป็นกรดค่อนข้างสูง และน้ำกลั่นที่บริสุทธิ์สามารถทำละลายได้ดี ดังนั้นหากเรานำน้ำกลั่นไปบรรจุใส่ไว้ในภาชนะที่ไม่สะอาดหรือมีการปนเปื้อน ก็อาจจะทำให้เกิดการละลายปนมากับน้ำกลั่นได้ครับ ที่สำคัญหากจะบริโภคน้ำกลั่นต้องดูให้แน่ใจว่าเป็นน้ำกลั่นสำหรับบริโภค ห้ามบริโภคน้ำกลั่นสำหรับที่ใช้ในอุตสาหกรรมหรือที่ใช้เติมรถยนต์เด็ดขาด เนื่องจากมีสารปนเปื้อนพวกตะกั่วหรือโลหะหนักอื่นๆประกอบอยู่ด้วย

  • Tags