Category Archives: Business

Business

คำถามในการสัมภาษณ์งานยอดฮิต

ลองอ่านๆกันดูน่ะครับ ลองคิดคำตอบและฝึกพูด ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในการเตรียมตัวก่อนจะไปสัมภาษณ์งานครับ

1. ลองอธิบายเกี่ยวกับตัวคุณให้ฟังหน่อยครับ (Tell me about yourself?)
2. อะไรคือจุดเด่น อะไรคือจุดด้อยของคุณครับ (Your Strenght and your weakness?)
3. ทำไมคุณสนใจงานนี้ (Why are you interest in working with us?)
4. ทำไมคุณเลือกที่จะสมัครงานในตำแหน่งนี้ครับ (Why do you apply in this position?)
5. คุณคิดว่าคุณสามารถทำอะไรให้บริษัทได้บ้างครับ (What can you contribute to the company?)
6. ทำไมคุณถึงเปลี่ยนงานละครับ (Why did you change your job?)
7. คุณคิดอย่างไรกับหัวหน้างานคนเดิมของคุณ (What do you think about your last boss?)
8. คุณได้เรียนรู้อะไรจากที่ทำงานเดิมของคุณบ้าง (What did your learn from your last job?)
9. คุณคาดหวังเงินเดือนไว้เท่าไหร่ (What is your expect salary?)
10. มีบริษัทอื่นเสนองานให้คุณบ้างหรือเปล่า (Have you recieve any other job offer?)
11. คุณมีการวางแผนอนาคตทางการงานของคุณไว้อย่างไรบ้าง (What are you future career plan?)
12. ทำไมเราจึงต้องจ้างคุณ (Why should we recruit you?)
13. คุณสะดวกที่จะเริ่มงานได้เมื่อไหร่ (Whe do you available to work with us?)
14. มีคำถามอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าครับ (Do you have any question?)

  • Tags