Category Archives: Healthy

Healthy

โรควุ้นในตาเสื่อม

abnormal eye

โรควุ้นในตาเสื่อม เกิดจากน้ำวุ้นในตามีการหดตัวและหนาตัวเกิดขึ้น ซึ่งการหดตัวนี้จะทำให้น้ำวุ้นในตาเกิดช่องว่างกับตัวจอประสาทตา ถ้าการหดตัวนี้เกิดขึ้นมาก อาจจะทำให้จอประสาทตาฉีกขาดได้ อีกกรณีที่ผมได้บ่อยมากในปัจจุบัน คือ การมองเห็นหยากไย่ หรือ เงาลอยไปลอยมาในตาของเรา ซึ่งหากพบว่ามีอาการดังกล่าว ควรไปพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจสอบโดยละเอียดว่ามีปัญหาเกี่ยวกับจอประสาทตาด้วยหรือเปล่า เพื่อจะได้ทำการรักษาได้อย่างทันเวลา โรควุ้นในตาเสื่อมในปัจจุบันเกิดขึ้นมาก เนื่องจากการใช้สายตาอยู่กับคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานานๆ

Healthy

ความเครียด !!!

ความเครียดก็คือภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเราต้องเผชิญกับปัญหาหรือสิ่งต่างๆ ที่ทำให้เราเกิดความไม่สบายใจ หรือถูกกดดันบีบคั้น ทำให้เกิดความทุกข์ใจ สับสน โกรธ หรือเสียใจ ในกรณีที่ความเครียดนั้นมีไม่มากอาจจะทำให้เป็นแรงกระตุ้นให้คนเราเกิดความมุ่งมั่น มีความมุมานะที่จะแก้ไขปัญหานั้นๆไปได้ แต่กรณีที่ความเครียดนั้นมีมากจนเกินไป ก็จะส่งผลเสียต่อร่างกาย จิตใจ พฤติกรรม จนส่งผลกระทบไปถึงครอบครัว การทำงาน และสังคมได้ ดังนั้นเราจึงควรเข้าใจความเครียดและหาทางผ่อนคลายความเครียดให้เหมาะสมเพื่อให้การดำเนินชีวิตของเราเป็นไปอย่างมีความสุข

ความเครียดเกิดจากสาเหตุ 3 ประการ คือ
1. สาเหตุทางด้านจิตใจ ได้แก่ ความกลัวว่าจะไม่สมหวังกลัวจะไม่สำเร็จ หนักใจในงาน หรือภาระต่าง ๆ รู้สึกว่าตัวเองต้องทำสิ่งที่ยากเกินความสามารถ มีความวิตกกังวลล่วงหน้ากับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น
2. สาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงในชีวิต ได้แก่ การเปลี่ยนช่วงวัย การแต่งงาน การตั้งครรภ์ การเริ่มเข้าทำงาน การเปลี่ยนงาน การเกษียณอายุ การย้ายบ้าน การสูญเสียคนรัก เป็นต้น
3. สาเหตุจากการเจ็บป่วยทางกาย ได้แก่ การเจ็บไข้ ไม่สบายที่ไม่รุนแรง ตลอดไปจนถึงการเจ็บป่วยด้วยโรคที่รุนแรงและเรื้อรัง เช่น เบาหวาน มะเร็ง ความดันโลหิตสูง เป็นต้น

การผ่อนคลายความเครียด
เมื่อทราบว่ามีความเครียด และรู้สึกว่าถูกรบกวนจนทำให้ไม่มีความสุข ควรหาวิธีการผ่อนคลายความเครียดที่เหมาะสม เพื่อมิให้ความเครียดนั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต ซึ่งการผ่อนคลายความเครียดนั้นมี 2 ระดับ ดังนี้คือ
ระดับที่ 1 การคลายเครียดในภาวะปกติ
ระดับที่ 2 การคลายเครียดในภาวะที่มีความเครียดสูง

การคลายเครียดในภาวะปกติ
เป็นวิธีการคลายเครียดที่คนทั่วไปนิยมปฏิบัติ โดยมักเลือกปฏิบัติในวิธีที่เคยชิน ถนัดหรือชอบ และสนใจ ทั้งนี้เพียงเพื่อให้ความเครียดลดลง รู้สึกสบายใจมากขึ้น เช่น
1. หยุดพักการทำงาน หรือกิจกรรมที่กำลังทำอยู่นั้นชั่วคราว ลุกเดินไปดื่มน้ำ เขาห้องน้ำ ยืนยืดเส้นยืดสาย สะบัดแขนขา สูดลมหายใจเข้าลึก ๆ ก็จะทำให้รู้สึกผ่อนคลายขึ้น
2. ทำงานอดิเรกที่สนใจหรือถนัดและชื่นชอบ จะทำให้เกิดความรู้สึกเพลิดเพลิน สนุกหรือมีความสุข ลืมความเครียดที่มีอยู่ไปขณะหนึ่ง ทำให้ไม่หมกมุ่นกับปัญหาที่ทำให้รู้สึกเครียดได้ งานอดิเรกมีหลายประเภท เช่น
- เล่นดนตรี ร้องเพลง เต้นรำ ฟังเพลง
- ทำงานศิลปะ งานประดิษฐ์
- ปลูกต้นไม้ ขุดดิน ทำสวน
- ตกแต่งบ้าน ตัดเย็บเสื้อผ้า
- เขียนหนังสือ เขียนบันทึกต่างๆ อ่านหนังสือ
- ดูโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ฟังวิทยุ
3. เล่นกีฬาหรือบริหารร่างกาย ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การเดิน วิ่ง ขี่จักรยาน ว่ายน้ำ
เตะตะกร้อ เล่นเทนนิส แบดมินตัน เตะบอล โดยเลือกเล่นกีฬาที่ชอบหรือถนัด
4. พบปะสังสรรค์กับเพื่อนที่ไว้วางใจ ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน เช่น การรวมกลุ่มพูดคุยเรื่องที่สนุกสนาน อยู่ใกล้ชิดกับเพื่อนที่อารมณ์ดี สร้างอารมณ์ขันให้กับตนเอง เพื่อให้เกิดความรู้สึกเพลิดเพลินและผ่อนคลาย
5. พักผ่อนให้เพียงพอ คนที่เครียดมักจะมีอาการนอนไม่หลับ หลับยาก หรือหลับแล้วตื่นกลางดึก ฝันร้าย ทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย การที่จะทำให้กลางคืนมีการนอนหลับที่ดีนั้น สิ่งที่สำคัญคือ ควรหลีกเลี่ยงการนอนกลางวัน และอย่ากังวลว่าจะนอนไม่หลับ ให้เข้านอนเป็นเวลา และหากไม่ง่วงนอน ก็ให้หากิจกรรมบางอย่างทำไปก่อน เช่น อ่านหนังสือ เขียนหนังสือ ฟังวิทยุ เป็นต้น
6. ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานหรือที่บ้านให้เหมาะสม เช่น จัดเก็บข้าวของให้เป็นระเบียบ ทำความสะอาดบานและที่ทำงานให้ดูดีขึ้น ซึ่งหากสิ่งแวดล้อมดูสะอาด เรียบร้อย และสวยงามน่าอยู่แล้วย่อมทำให้เกิดบรรยากาศที่ดี และช่วยลดความเครียดลงได้
7. เปลี่ยนบรรยากาศชั่วคราว ในบางครั้งที่เราอาจคร่ำเคร่ง หรือเคร่งเครียดกับการทำงานหรือกิจกรรมบางอย่างมาก ๆ อาจทำให้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย ซ้ำซาก จำเจเกินไป จนทำให้ไม่มีความสุข ดังนั้น การเปลี่ยนบรรยากาศชั่วคราวด้วยการชักชวนคนในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงออกไป

ท่องเที่ยวชมธรรมชาติ หลีกหนีบรรยากาศที่จำเจไปชั่วคราว หยุดงานชั่วขณะ หยุดพักผ่อนบ้าง เดินทางไปสถานที่ที่ทำให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย และเพลิดเพลินสักระยะหนึ่ง จะทำให้ความตึงเครียดลดลงและพร้อมที่จะลุยงานต่อไปได้ใหม่
สิ่งที่สำคัญที่ควรระลึกถึงคือ การหลีกเลี่ยงการกระทำที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น การดื่มสุรา สูบบุหรี่ เล่นการพนัน เที่ยวกลางคืน กินของจุกจิก หรือใช้ยาเสพติด เพราะนอกจากจะทำลายสุขภาพแล้ว ยังอาจทำให้มีปัญหาอื่น ๆ ตามมามากมาย เช่น เสียทรัพย์สินเงินทอง เกิดความขัดแย้งไม่เข้าใจกับคนในครอบครัว เป็นต้น

Healthy

ผิวขาว Vs กระดูกพรุน

สำหรับคนที่เกรงกลัวกับแสงแดด เพราะกลัวว่าแสงแดดจะทำลายผิวพรรณ ทำให้หมองคล้ำ เหี่ยวย่น ฯลฯ ต้องมาคิดกันใหม่แล้วครับ เพราะว่าการที่เราหลบแสงแดดกันมากจนเกินไปจะส่งผลให้ร่างกายเกิดโรคกระดูกพรุนได้ ซึ่งเป็นภัยร้ายใกล้ตัวเรา แต่กลับไม่ค่อยมีใครได้ใส่ใจเรื่องนี้เท่าไหร่นัก กว่าจะรู้ตัวกระดูกก็พรุนไปเสียแล้ว..

แสงแดดอ่อนๆ ในยามเช้า จะช่วยให้ร่างกายสามารถสังเคราะห์ “วิตามิน D” ซึ่งมีประโยชน์กับเรามากมาย โดยเฉพาะการช่วยเสริมการทำงานของแคลเซียมทำให้กระดูกและฟันแข็งแรง จริงๆแ้ล้วเราแค่โดนแสงแดดยามเช้าเพียง 10-15 ก็เพียงพอแล้ว ไม่จำเป็นจะต้องตากแดดกันเป็นชั่วโมงครับ

สำหรับโรคกระดูกพรุนผู้หญิงมีโอกาสเป็นมากกว่าผู้ชายหลายเท่าตัวครับ นั่นเป็นเพราะว่าฮอร์โมนของเพศหญิงแตกต่างกับเพศชายครับ ภาวะกระดูกที่บางลงจะทำให้เกิดอาการปวดหลัง ปวดข้อ ได้ง่าย อีกทั้งหากมีการกระแทกแรงๆ เช่น การล้ม การโดนกระแทกแรงๆ ก็อาจจะทำให้กระดูกแตกหักได้ง่ายอีกด้วย

ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุด ก็คือการสะสมแคลเซียมไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ โดยการกินอาหารที่มีแคลเซียม เช่น นม ถั่ว ปลาตัวเล็ก ฯลฯ โดนแสงแดดยามเช้าบ้าง ออกกำลังกายบ้าง เพื่อกระดูกและฟันที่แข็งแรงครับ

Healthy

เครื่องดื่มที่มีประโยชน์มากที่สุด 10 อันดับ

มีการจัดอันดับเครื่องดื่มที่มีประโยชน์มากที่สุดโดยนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแองเจลิส โดยดูจากสารอนติออกซิแดนต์ หรือสารต้านอนุมูลอิสระ สำหรับสารต้านอนุมูลอิสระมีประโยชน์ในด้านปฏิกิริยาชีวเคมี ที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของคนเรา อันเกิดจากการได้รับสารเคมีต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น ควันบุหรี่ แอลกอฮอล์ รังสียูวี ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดเซลล์มะเร็ง หรือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีไปสู่โรคมะเร็ง

สำหรับ 10 อันดับเครื่องดื่มที่มีประโยชน์มากที่สุด คือ

1. น้ำทับทิม
2. ไวน์แดง
3. น้ำองุ่นคอนคอร์ด
4. น้ำบลูเบอร์รี่
5. น้ำแบล็กเชอร์รี่
6. น้ำอะซาอี
7. น้ำแครนเบอร์รี่
8. น้ำส้ม
9. น้ำชา
10. น้ำแอปเปิ้ล - ปราฟดา

Healthy

กินอย่างไรให้อิ่ม..แต่ไม่อ้วน

เรื่องนี้น่าจะเป็นบทความที่เหมาะสำหรับสาวๆ หรือคนที่ต้องการจะลดความอ้วน แต่ไม่อยากที่จะทรมานกับการอดๆอยากๆ วันนี้เรามีวิธีที่จะกินให้อิ่มแต่ไม่อ้วนมาให้อ่านกัน

1. เน้นกินโปรตีนให้มากกว่าไขมัน เพราะว่าโปรตีนจะทำให้ความอิ่มของคนเราอยู่ได้นาน เช่น การกินไก่ก็ควรเอาส่วนที่เป็นหนังหรือติดมันออก อาหารจำพวกแป้งและไขมันควรจะกินให้น้อยที่สุด
2. สำหรับข้อนี้ก็คงเป็นพื้นฐานทั่วไป นั่นคือการกินผัก ผลไม้ให้หลากหลาย หากคนที่กินผักไม่ค่อยได้ มีข้อแนะนำว่าควรกินผลไม้แทน
3. ก่อนกินอาหารควรจะดื่มน้ำไปสัก 1-2 แก้ว จะทำให้กระเพาะรับอาหารหนักได้น้อยลง ก็จะช่วยให้เราอิ่มเร็วขึ้น
4. การกินอาหารเมื่อรู้สึกอิ่มแล้วก็ควรจะลุกออกจากโต๊ะรับประทานอาหารหรือบริเวณที่มีอาหารอยู่ เพราะการที่เรานั่งอยู่บริเวณนั้นจะทำให้เรากินอาหารเข้าไปเรื่อยๆ
5. ควรหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะจะทำให้อ้วนมากขึ้น
6. ข้อสุดท้าย คือ การออกกำลังกาย นั่นเ้อง เป็นสิ่งที่สำคัญอยู่แล้วน่ะครับ ควรจะหาเวลาออกกำลังกายวันละ 15-30 นาที อาจจะเป็นวิธีเดินไปเดินมาก็ได้ครับ  ^^

  • Tags